ძიება
07-3/158/10

„ეროვნული ანტიკორუფციული სააგენტოს შესახებ“

თარიღი
25-01-2022
ავტორი
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“; საქართველოს მე-9 მოწვევის პარლამენტის წევრები: თამარ ჩუგოშვილი, თამარ ხულორდავა, ირინე ფრუიძე, ნინო გოგუაძე; დიმიტრი ცქიტიშვილი
ინიციატორი
საქართველოს პარლამენტის წევრები: სალომე სამადაშვილი, ბადრი ჯაფარიძე, დავით უსუფაშვილი, შალვა შავგულიძე, ანა ნაცვლიშვილი

დოკუმენტი (30)

 • 1. „ეროვნული ანტიკორუფციული სააგენტოს შესახებ“

 • 2. „საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 3. „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 4. „გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 5. „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 6. „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 7. „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 8. „ნოტარიატის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 9. „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“

 • 10. „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 11. „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 12. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 13. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 14. „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 15. „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 16. „საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 17. „სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 18. „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 19. „საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 20. „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 21. „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 22. „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 23. „სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 24. „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 25. „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 26. „საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 27. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 28. „პროკურატურის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 29. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 30. „საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“

განსახილველი დოკუმენტი

 • ინიციირებული ვარიანტი
 • ბიუროზე განხილული დოკუმენტი (1)
 • ბიუროზე განხილული დოკუმენტი (2)
 • საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი (1)
 • საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი (2)
 • ბიუროზე განხილული დოკუმენტი (3)
 • ბიუროზე განხილული დოკუმენტი (4)
 • ბიუროზე განხილული დოკუმენტი (5)
 • იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
 • ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი (1)
 • საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
 • ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი (2)
 • ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
 • ბიუროზე განხილული დოკუმენტი (6)
 • ბიუროზე განხილული დოკუმენტი (7)
 • ბიუროზე განხილული დოკუმენტი (8)

ძირითადი მონაცემები

 • ბიუროზე განხილვის თარიღი
  31 იანვარი 2022
 • ბიუროს ნომერი
  116
 • წამყვან კომიტეტზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 04 თებერვალი 2022
  • საბოლოო: 07 მარტი 2022
 • სხვა კომიტეტებზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 04 თებერვალი 2022
  • საბოლოო: 21 თებერვალი 2022
 • პლენარულ სხდომაზე განხილვის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 04 თებერვალი 2022
  • საბოლოო: 18 მარტი 2022

დასკვნები

 • საბიუჯეტო ოფისის დასკვნა დადებითია

 • იურიდიული დეპარტამენტის დასკვნა დადებითია