ძიება
07-3/201/10

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

თარიღი
27-04-2022
ავტორი
ფრაქცია „ქართული ოცნების“ აპარატი
ინიციატორი
ფრაქცია „ქართული ოცნება“

დოკუმენტი (3)

 • 1. „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 2. „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ“

 • 3. „საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“

განსახილველი დოკუმენტი

 • ინიციირებული ვარიანტი
 • ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
 • რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
 • იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი (1)
 • I მოსმენა
 • საქართველოს პარლამენტის დადგენილება (1)
 • იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი (2)
 • II მოსმენა
 • საქართველოს პარლამენტის დადგენილება (2)
 • იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი (3)
 • III მოსმენა
 • საბოლოო რედაქტირებული ვარიანტი
 • საქართველოს პარლამენტის დადგენილება (3)
 • კანონი

ძირითადი მონაცემები

 • ბიუროზე განხილვის თარიღი
  02 მაისი 2022
 • ბიუროს ნომერი
  146
 • წამყვან კომიტეტზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 06 მაისი 2022
  • საბოლოო: 06 ივნისი 2022
 • სხვა კომიტეტებზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 06 მაისი 2022
  • საბოლოო: 23 მაისი 2022
 • პლენარულ სხდომაზე განხილვის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 10 მაისი 2022
  • საბოლოო: 10 ივნისი 2022

დასკვნები

 • საბიუჯეტო ოფისის დასკვნა დადებითია

 • იურიდიული დეპარტამენტის დასკვნა დადებითია