ძიება
07-2/163/10

„საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

თარიღი
15-06-2022
ავტორი
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ინიციატორი
საქართველოს მთავრობა

დოკუმენტი (2)

 • 1. „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 2. „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

განსახილველი დოკუმენტი

 • ინიციირებული ვარიანტი
 • I მოსმენა
 • საქართველოს პარლამენტის დადგენილება (1)
 • II მოსმენა
 • საქართველოს პარლამენტის დადგენილება (2)

ძირითადი მონაცემები

 • ბიუროზე განხილვის თარიღი
  20 ივნისი 2022
 • ბიუროს ნომერი
  161
 • წამყვან კომიტეტზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 20 ივნისი 2022
  • საბოლოო: 24 ივნისი 2022
 • სხვა კომიტეტებზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 20 ივნისი 2022
  • საბოლოო: 24 ივნისი 2022
 • პლენარულ სხდომაზე განხილვის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 22 ივნისი 2022
  • საბოლოო: 24 ივნისი 2022

კომიტეტები

ინფორმაცია არ მოიძებნა

დასკვნები

 • იურიდიული დეპარტამენტის დასკვნა დადებითია