ძიება
07-2/176/10

„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

თარიღი
31-08-2022
ავტორი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; საქართველოს ეროვნული ბანკი
ინიციატორი
საქართველოს მთავრობა

დოკუმენტი (6)

 • 1. „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 2. „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 3. „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 4. „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 5. „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 6. „სარეგისტრაციო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

განსახილველი დოკუმენტი

 • ინიციირებული ვარიანტი
 • დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდიმაზე განხილული დოკუმენტი
 • ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
 • იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
 • საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი (1)
 • I მოსმენა
 • საქართველოს პარლამენტის დადგენილება (1)
 • საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი (2)
 • II მოსმენა
 • საქართველოს პარლამენტის დადგენილება (2)
 • საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი (3)
 • III მოსმენა
 • საბოლოო რედაქტირებული ვარიანტი
 • საქართველოს პარლამენტის დადგენილება (3)
 • კანონი

ძირითადი მონაცემები

 • ბიუროზე განხილვის თარიღი
  05 სექტემბერი 2022
 • ბიუროს ნომერი
  168
 • წამყვან კომიტეტზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 05 სექტემბერი 2022
  • საბოლოო: 09 სექტემბერი 2022
 • სხვა კომიტეტებზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 05 სექტემბერი 2022
  • საბოლოო: 09 სექტემბერი 2022
 • პლენარულ სხდომაზე განხილვის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 07 სექტემბერი 2022
  • საბოლოო: 09 სექტემბერი 2022

დასკვნები

 • საბიუჯეტო ოფისის დასკვნა დადებითია

 • იურიდიული დეპარტამენტის დასკვნა დადებითია