ძიება
07-3/259/10

„საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

თარიღი
26-10-2022
ავტორი
ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის საქართველოსთვის მისანიჭებლად განსახორციელებელი შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადების (ანტიკორუფციული საქმიანობის ინსტიტუციური გაძლიერების) მიზნით იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის მიერ შექმნილი სამუშაო ჯგუფი
ინიციატორი
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი

დოკუმენტი (27)

 • 1. „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 2. „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 3. „შრომის ინსპექციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 4. „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 5. „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 6. „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 7. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 8. „სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 9. „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 10. „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 11. „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 12. „ნოტარიატის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 13. „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 14. „იურიდიული დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 15. „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 16. „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 17. „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 18. „ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 19. „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 20. „საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 21. „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 22. „საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 23. „საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 24. „საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 25. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 26. „საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 27. „საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

განსახილველი დოკუმენტი

 • იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი (1)
 • იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი (2)
 • ინიციირებული ვარიანტი
 • იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი (3)
 • I მოსმენა
 • საქართველოს პარლამენტის დადგენილება
 • იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი (4)
 • II მოსმენა

ძირითადი მონაცემები

 • კომიტეტზე განხილვის თარიღი
  26 ოქტომბერი 2022
 • კომიტეტის სხდომის ნომერი
 • შენიშვნა
  სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა.

მომხსენებლები და თანამომხსენებლები

 • სხდომის თავმჯდომარე

  ოხანაშვილი ანრი ( იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე )

+
A
-
A
A
A
a
A
R