ძიება
07-1/19/10

„საქართველოს პრეზიდენტის მიერ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ერთი წევრის თანამდებობაზე ასარჩევად წარმოდგენილი თამაზი ფოლადაშვილისა და რუსუდან ქურდიანის კანდიდატურები“

თარიღი
27-12-2022
ავტორი
საქართველოს პრეზიდენტი
ინიციატორი
საქართველოს პრეზიდენტი

დოკუმენტი (3)

 • 1. „საქართველოს პრეზიდენტის მიერ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ერთი წევრის თანამდებობაზე ასარჩევად წარმოდგენილი თამაზი ფოლადაშვილისა და რუსუდან ქურდიანის კანდიდატურები“

 • 2. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრად წარმოდგენილი თამაზი ფოლადაშვილის არჩევის საკითხი

 • 3. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრად წარმოდგენილი რუსუდან ქურდიანის არცევის საკითხი.

განსახილველი დოკუმენტი

 • ინიციირებული ვარიანტი

ძირითადი მონაცემები

 • ბიუროზე განხილვის თარიღი
  29 დეკემბერი 2022
 • ბიუროს ნომერი
  217
 • წამყვან კომიტეტზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი:
  • საბოლოო:
 • სხვა კომიტეტებზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი:
  • საბოლოო:
 • პლენარულ სხდომაზე განხილვის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი:
  • საბოლოო:

დასკვნები

ინფორმაცია არ მოიძებნა
+
A
-
A
A
A
a
A
R