ძიება
2-21321/22/10

ხაზინადართა საბჭოს გადაწყვეტილება №273

თარიღი
28-12-2022
ავტორი
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სათათბირო ორგანო-საქართველოს პარლამენტის ხაზინადართა საბჭო
ინიციატორი
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სათათბირო ორგანო-საქართველოს პარლამენტის ხაზინადართა საბჭო

დოკუმენტი (1)

  • 1. ხაზინადართა საბჭოს გადაწყვეტილება №273

განსახილველი დოკუმენტი

  • ბიუროზე განხილული დოკუმენტი

ძირითადი მონაცემები

  • ბიუროზე განხილვის თარიღი
    29 დეკემბერი 2022
  • ბიუროს ნომერი
    217
  • შენიშვნა

კომიტეტები

ინფორმაცია არ მოიძებნა

ფაილები

ინფორმაცია არ მოიძებნა
+
A
-
A
A
A
a
A
R