ძიება
07-3/288/10

„სურსათის დანაკარგებისა და სურსათის ნარჩენების შემცირების და სურსათის შეწირულობის შესახებ“ შემდგომში-„სურსათის დანაკარგებისა და მისი ნარჩენების შემცირების და სურსათის შეწირულების შესახებ"

თარიღი
08-02-2023
ავტორი
საქართველოს პარლამენტის წევრები: ხატია წილოსანი, ნინო წილოსანი, გიორგი ცაგარეიშვილი, გოგი მეშველიანი, რამინა ბერაძე, ბექა დავითულიანი, ნინო იობაშვილი, მაია მენაღარიშვილი, გურამ მაჭარაშვილი, ელგუჯა გოცირიძე, გელა სამხარაული
ინიციატორი
საქართველოს პარლამენტის წევრები: ხატია წილოსანი, ნინო წილოსანი, გიორგი ცაგარეიშვილი, გოგი მეშველიანი, რამინა ბერაძე, ბექა დავითულიანი, ნინო იობაშვილი, მაია მენაღარიშვილი, გურამ მაჭარაშვილი, ელგუჯა გოცირიძე, გელა სამხარაული

დოკუმენტი (6)

 • 1. „სურსათის დანაკარგებისა და სურსათის ნარჩენების შემცირების და სურსათის შეწირულობის შესახებ“ შემდგომში-„სურსათის დანაკარგებისა და მისი ნარჩენების შემცირების და სურსათის შეწირულების შესახებ"

 • 2. „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 3. „სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 4. „ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 5. „ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 6. -საქართველოს კანონის პროექტი-„სურსათის დანაკარგებისა და მისი ნარჩენების შემცირების და სურსათის შეწირულების შესახებ“ (07-3/288, 08.02.2023) და მისგან გამომდინარე კანონპროექტები:

განსახილველი დოკუმენტი

 • ინიციირებული ვარიანტი
 • ბიუროზე განხილული დოკუმენტი (1)
 • ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
 • გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტზე განხილული დოკუმენტი
 • დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდიმაზე განხილული დოკუმენტი
 • საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
 • ბიუროზე განხილული დოკუმენტი (2)
 • რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
 • ბიუროზე განხილული დოკუმენტი (3)
 • აგრარულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი (1)
 • I მოსმენა
 • საქართველოს პარლამენტის დადგენილება (1)
 • აგრარულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი (2)
 • II მოსმენა
 • საქართველოს პარლამენტის დადგენილება (2)
 • აგრარულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი (3)
 • III მოსმენა
 • საბოლოო რედაქტირებული ვარიანტი
 • საქართველოს პარლამენტის დადგენილება (3)
 • კანონი

ძირითადი მონაცემები

 • ბიუროზე განხილვის თარიღი
  13 Feb 2023
 • ბიუროს ნომერი
  223
 • წამყვან კომიტეტზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 17 Feb 2023
  • საბოლოო: 20 Mar 2023
 • სხვა კომიტეტებზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 17 Feb 2023
  • საბოლოო: 06 Mar 2023
 • პლენარულ სხდომაზე განხილვის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 21 Feb 2023
  • საბოლოო: 24 Mar 2023

დასკვნები

 • საბიუჯეტო ოფისის დასკვნა დადებითია

 • იურიდიული დეპარტამენტის დასკვნა დადებითია