ძიება
1-1305/24/10

საქართველოს მოქალაქე ნიკოლოზ ნიკოლაძის მიერ წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ორგანული კანონის პროექტთან დაკავშირებით

თარიღი
07-02-2024
ავტორი
საქართველოს მოქალაქე ნიკოლოზ ნიკოლაძე
ინიციატორი
საქართველოს მოქალაქე ნიკოლოზ ნიკოლაძე

დოკუმენტი (1)

  • 1. საქართველოს მოქალაქე ნიკოლოზ ნიკოლაძის მიერ წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ორგანული კანონის პროექტთან დაკავშირებით

განსახილველი დოკუმენტი

  • საკანონმდებლო წინადადება