ძიება
1-1326/24/10

ლობისტ ლევან ალაფიშვილის ინფორმაცია „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“, „სახელმწიფო ქონების შესახებ“, „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“, „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (07-2/110) საქართველოს კანონის პროექტებზე მუშაობის პერიოდში გაწეულ ხარჯებთან დაკავშირებით

თარიღი
07-02-2024
ავტორი
ლობისტი ლევან ალაფიშვილი
ინიციატორი
ლობისტი ლევან ალაფიშვილი

დოკუმენტი (1)

  • 1. ლობისტ ლევან ალაფიშვილის ინფორმაცია „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“, „სახელმწიფო ქონების შესახებ“, „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“, „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (№07-2/110) საქართველოს კანონის პროექტებზე მუშაობის პერიოდში გაწეულ ხარჯებთან დაკავშირებით

განსახილველი დოკუმენტი

  • ბიუროზე განხილული დოკუმენტი

ძირითადი მონაცემები

  • ბიუროზე განხილვის თარიღი
    08 თებერვალი 2024
  • ბიუროს ნომერი
    321
  • შენიშვნა

კომიტეტები

ინფორმაცია არ მოიძებნა

ფაილები