ძიება
07-3/454/8

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

თარიღი
18-06-2015
ავტორი
საქართველოს მოქალაქე თამაზ კრავეიშვილი
ინიციატორი
საქართველოს პარლამენტის წევრი ნანა ყეინიშვილი

დოკუმენტი (1)

 • 1. „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

განსახილველი დოკუმენტი

 • ინიციირებული ვარიანტი

ძირითადი მონაცემები

 • ბიუროზე განხილვის თარიღი
  22 ივნისი 2015
 • ბიუროს ნომერი
  294
 • წამყვან კომიტეტზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 26 ივნისი 2015
  • საბოლოო: 14 სექტემბერი 2015
 • სხვა კომიტეტებზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 26 ივნისი 2015
  • საბოლოო: 07 სექტემბერი 2015
 • პლენარულ სხდომაზე განხილვის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 26 ივნისი 2015
  • საბოლოო: 18 სექტემბერი 2015

დასკვნები

ინფორმაცია არ მოიძებნა

პაკეტთან ასოცირებული ფაილები

ინფორმაცია არ მოიძებნა
+
A
-
A
A
A
a
A
R