ძიება

დღის განრიგი

საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებში, ფრაქციებსა და პოლიტიკურ ჯგუფებში „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტის (07-2/90; 22.11.2021) განხილვა

თარიღი
26 ნოემბერი 2021 00:00

2021 წლის 25-29 ნოემბერი

+
A
-
A
A
A
a
A
R