ძიება

ძიების შედეგი

ნაჩვენებია 10 შედეგი, საძიებო სიტყვა: "ზურაბ ტყემალაძე"

„საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

17 ივნისი 2013
ინიციატორი: საქართველოს პარლამენტის წევრი ზურაბ ტყემალაძე
ტიპი: საქართველოს კანონის პროექტი
კანონმდებლობა

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

14 თებერვალი 2013
ინიციატორი: საქართველოს პარლამენტის წევრი ზურაბ ტყემალაძე
ტიპი: საქართველოს კანონის პროექტი
კანონმდებლობა

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

20 თებერვალი 2014
ინიციატორი: საქართველოს პარლამენტის წევრი ზურაბ ტყემალაძე
ტიპი: საქართველოს კანონის პროექტი
კანონმდებლობა

„სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

24 ივლისი 2014
ინიციატორი: საქართველოს პარლამენტის წევრი ზურაბ ტყემალაძე
ტიპი: საქართველოს კანონის პროექტი
კანონმდებლობა

„საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

12 მარტი 2015
ინიციატორი: საქართველოს პარლამენტის წევრი ზურაბ ტყემალაძე
ტიპი: საქართველოს კანონის პროექტი
კანონმდებლობა
მეტის ჩატვირთვა
+
A
-
A
A
A
a
A
R