ძიება

ძიების შედეგი

ნაჩვენებია 12 შედეგი, საძიებო სიტყვა: "მანანა კობახიძე"

„გენდერული თანასწორობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

22 დეკემბერი 2015
ინიციატორი: საქართველოს პარლამენტის წევრი მანანა კობახიძე
ტიპი: საქართველოს კანონის პროექტი
კანონმდებლობა

„საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“

22 დეკემბერი 2015
ინიციატორი: საქართველოს პარლამენტის წევრი მანანა კობახიძე
ტიპი: საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი
კანონმდებლობა

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

09 ივნისი 2016
ინიციატორი: საქართველოს პარლამენტის წევრები: მანანა კობახიძე, გუგული მაღრაძე
ტიპი: საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი
კანონმდებლობა

საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ 2013 წლის სექტემბრიდან 2014 წლის დეკემბრის ჩათვლით განხორციელებული საქმიანობის ანგარიში.

04 ივნისი 2015
ინიციატორი: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე მანანა კობახიძე
ტიპი: ანგარიში
კანონმდებლობა

„სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის 2013 წლის 4 ოქტომბრის N1479-Iს დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

27 აგვისტო 2015
ინიციატორი: საქართველოს პარლამენტის წევრები: დავით უსუფაშვილი, მანანა კობახიძე
ტიპი: საქართველოს პარლამენტის დადგენილების პროექტი
კანონმდებლობა
მეტის ჩატვირთვა
+
A
-
A
A
A
a
A
R