ძიება

ძიების შედეგი

ნაჩვენებია 5 შედეგი, საძიებო სიტყვა: "ნანა ყეინიშვილი"

„საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“

18 ივნისი 2015
ინიციატორი: საქართველოს პარლამენტის წევრი ნანა ყეინიშვილი
ტიპი: საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი
კანონმდებლობა

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

18 ივნისი 2015
ინიციატორი: საქართველოს პარლამენტის წევრი ნანა ყეინიშვილი
ტიპი: საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი
კანონმდებლობა

„საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“

05 ნოემბერი 2015
ინიციატორი: საქართველოს პარლამენტის წევრები: თემურ ჭკუასელი, ნანა ყეინიშვილი
ტიპი: საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი
კანონმდებლობა

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

05 ნოემბერი 2015
ინიციატორი: საქართველოს პარლამენტის წევრები: თემურ ჭკუასელი, ნანა ყეინიშვილი
ტიპი: საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი
კანონმდებლობა
მეტის ჩატვირთვა
+
A
-
A
A
A
a
A
R