18 დეკემბერი, თბილისი - ელჩების კონფერენცია 2018: ქართული დიპლომატია თავისუფლების, კეთილდღეობისა და განვითარებისთვის (09:05-10:02)