19 აპრილი, საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომა (12:01-15:28; 16:34-19:30, გაგრძელება PARL-02-ზე)