20 სექტემბერი, საშემოდგომო სესიის პლენარული სხდომა (12:09-12:44; 12:52-15:22, 16:48- 20:05)