12 ივნისი, საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომა (12:00-15:18; 16:07-18:09)