ძიება

0 დეპუტატი

პროპორციული წესით არჩეული და ერთმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქებში

0 კომიტეტი

დეპუტატები მუშაობენ სხვადასხვა კომიტეტებში

იყავით ჩართული

+
A
-
A
A
A
a
A
R