ძიება

პირდაპირი ეთერი

LIVE-04, 28 სექტემბერი, განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტთან არსებული - საქართველოს რეგიონებში მდებარე საჯარო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წინაშე არსებული გამოწვევების განსაზღვრისა და მხარდამჭერი მექანიზმების შემუშავების მიზნით შექმნილი თემატური მოკვლევის ჯგუფის ზეპირი მოსმენა (13:51-15:15); განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის სხდომა (10:09-13:43)
LIVE-04, 28 სექტემბერი, განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტთან არსებული - საქართველოს რეგიონებში მდებარე საჯარო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წინაშე არსებული გამოწვევების განსაზღვრისა და მხარდამჭერი მექანიზმების შემუშავების მიზნით შექმნილი თემატური მოკვლევის ჯგუფის ზეპირი მოსმენა (13:51-15:15); განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის სხდომა (10:09-13:43)
+
A
-
A
A
A
a
A
R