ძიება
Parl-03 - 2 დეკემბერი, საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის სხდომა (10:56-11:01)

+
A
-
A
A
A
a
A
R