ძიება
LIVE-02, 28 ნოემბერი, პარლამენტის ბიუროს სხდომა