ძიება
LIVE-02, 29 მაისი, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის სხდომა; საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის სხდომა (10:48-11:08)

+
A
-
A
A
A
a
A
R