ძიება
LIVE-02, 7 თებერვალი, პარლამენტის ბიუროს სხდომა

+
A
-
A
A
A
a
A
R