ძიება
ალექსანდრე ელისაშვილი

ალექსანდრე ელისაშვილი

პარლამენტის წევრი
საარჩევნო სუბიექტი
„ალეკო ელისაშვილი - მოქალაქეები“
საარჩევნო ფორმა
პარტიული სიით
ფრაქცია/ჯგუფი
პოლიტიკური ჯგუფის თავმჯდომარე - საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფი „მოქალაქეები“