ძიება
ვახტანგი მეგრელიშვილი

ვახტანგი მეგრელიშვილი

პარლამენტის წევრი
საარჩევნო სუბიექტი
გირჩი
საარჩევნო ფორმა
პარტიული სიით
ფრაქცია/ჯგუფი
პოლიტიკური ჯგუფის წევრი - საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფი „გირჩი“