ძიება

დღის განრიგი

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომა

თარიღი
07/26/2021 09:00

2021 წლის 26 ივლისი, 09:00 საათი
ქ. თბილისი, საქართველოს პარლამენტი
ილია ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზი
(C კორპუსი, V სართული)


დღის წესრიგი

 

1. საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონების პროექტები: „ადმინისტრაციული სახდელისგან გათავისუფლების შესახებ“ და „ამნისტიის შესახებ“ (07-2/56; 23.06.2021);
მომხსენებელი: საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივანი - ბექა დოჭვირი;

2. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ პროექტის განხილვა;
მომხსენებელი: საქართველოს პარლამენტის წევრი - მიხეილ სარჯველაძე;

3. „საჯარო დაწესებულებების მიერ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ამსახველი ანგარიშების წარდგენაზე საპარლამენტო კონტროლის ეფექტიანობაზე“ თემატური მოკვლევის დაწყება და თემატური მოკვლევის ჯგუფის დანიშვნა;
მომხსენებელი: საქართველოს პარლამენტის წევრი - მიხეილ სარჯველაძე.

+
A
-
A
A
A
a
A
R