ძიება
ანა ბუჩუკური

ანა ბუჩუკური

პარლამენტის წევრი
საარჩევნო სუბიექტი
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“
საარჩევნო ფორმა
პარტიული სიით
ფრაქცია/ჯგუფი
პოლიტიკური ჯგუფის წევრი - საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფი „საქართველოსთვის“
+
A
-
A
A
A
a
A
R