ძიება
ლევან იოსელიანი

ლევან იოსელიანი

პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე
საარჩევნო სუბიექტი
„ალეკო ელისაშვილი - მოქალაქეები“
საარჩევნო ფორმა
პარტიული სიით
ფრაქცია/ჯგუფი
პოლიტიკური ჯგუფის წევრი - საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფი „მოქალაქეები“
+
A
-
A
A
A
a
A
R