ძიება
ჰერმან საბო

ჰერმან საბო

პარლამენტის წევრი
საარჩევნო სუბიექტი
გირჩი
საარჩევნო ფორმა
პარტიული სიით
+
A
-
A
A
A
a
A
R